https://www.blogger.com/blog/post/edit/5026060815028163675/1343155528472612032#

Tuesday, December 19, 2023

communism in Indian Politics

 


 

Communism in Indian Politics பவானி சென் குப்தா அவர்களால்  எழுதப்பட்டு 1972ல் வெளிவந்த நூல்.  500 பக்கங்களை நெருங்கும் பெரிய நூல் தான். தெற்கு ஆசியா கழகம் என்பதில் விவாதிக்கப்பட்டு வெளிவந்த நூல். சென் குப்தா அவர்கள் அப்போது ஜே என் யு பல்கலையில் பணிபுரிந்து கொண்டிருந்தவர்.

இந்தியாவில் ‘a force of international communism’  எனப் பிறந்த கம்யூனிச இயக்கம், இந்திய விடுதலைக்கால அனுபவம், இந்திய அரசமைப்பு, நாடாளுமன்ற அரசியல் ஆட்சிமுறை அனுபவம் ஆகியவற்றின் நீண்ட பயணத்தில் எவ்வாறு தன்னை Indian Political force  ஆக நிறுவிக்கொள்ளவேண்டிய போராட்டத்தை நடத்தி வந்தது என்பதை விரிவாகப் பேசுகிற நூல் இது.

இந்தியாவில் பிறந்த கம்யூனிச இயக்கம் உடைவுகளை 1964, பின்னர் அதில் 1969 உடைவு- அதிலும் கூட பல உடைவுகள் என சந்தித்தாலும் இரண்டு மெயின்ஸ்ட்ரீம் இயக்கமாக CPI, CPM  இரண்டும் National and Regional ( linguistic state ) polityல் தங்களை நிற்க வைத்துக்கொள்ளும் போராட்டங்களை , மேற்கொண்ட உத்திகளை இந்த நூலாசிரியர் பேசுகிறார்.

கம்யூனிச இயக்கம்/கட்சி உதயமானதிலிருந்து மெல்ல மெல்ல தன்னை transform செய்துகொள்ளும் போராட்டங்களை நடத்திக்கொண்டது. சோவியத் மற்றும் சீனக் கட்சி செல்வாக்கிலிருந்து முற்றிலுமாக விடுபட்டு, இந்திய நிலைமைகளை தங்கள் சொந்த அனுபவத்திலிருந்து பார்த்து அதற்கேற்ப தங்கள் செயல்பாடுகளை தக அமைத்துக்கொள்ளும் விரிவான பயிற்சிக்கான போராட்டமாகவும் இது அமைந்தது.  1951ல் மெதுவாக துவங்கி, ஸ்டாலின் மறைவிற்கு பின்னர், சோவியத் 20வது கட்சி காங்கிரஸ்க்கு பின்னர் இதன் தீவிரப் பாதையை நிகழ்ந்த மாற்றத்தை இந்நூலாசிரியர் காட்டுகிறார்.

இந்தியாவில் கம்யூனிச இயக்கம் வளர்ந்த முதல் 50 (1972 வரையிலான) ஆண்டுகள் வரலாற்றை இந்நூல் தொட்டுக்காட்டி, இக்காலங்களில் கருத்துருவாக்கத்தில், அது தன்னை இந்தியத் தன்மை அரசியல் போக்கில் நிலை நிறுத்திக்கொள்ள பெற்ற உருமாற்றங்களைப் பேசுகிறது.

தேர்தலில் நிற்பது என்பதை 1945லேயே ஏற்றுகொண்டு labour Constituencyக்களில் வெற்றியை சிறிதளவு பெற்றாலும், 1951க்குப் பின்னர் பாராளுமன்ற அரசியல் சோதனைக்கு இந்திய கம்யூனிசம் தன்னை ஒப்புகொடுத்து, மக்களின் அங்கீகாரத்தை பெறும் போராட்டத்தில் இறங்கியது. உலகின் முதல் சோதனையாக தேர்தல் வழி ஆட்சியைப் பெறுதல் என்பதை கேரளத்தில் நடைமுறையாக்கியது. தொடர்ந்த நேரு ஆட்சி- நம்பூதிரி ஆட்சி கவிழ்ப்பு, சர்வதேச கம்யூனிச இயக்க வேறுபாடுகள்- உட்கட்சி வேறுபாடுகள் இந்திய கம்யூனிச இயக்க சோதனையில் உடைவை உருவாக்கின.

கேரளா ஆட்சி, வங்க ஆட்சி, திரிபுரா ஆட்சி என்ற மாநில சோதனைகள் நடந்தன. இந்தியா போன்ற விரிந்த பரப்புள்ள நாட்டில் இரு வழி சோதனைகளை சிபிஅய் மற்றும் சிபிஎம் நடத்திப் பார்த்ததாக சென்குப்தா சொல்கிறார். சிபிஅய் national power வழியாக மெதுவாக கீழிறங்கி பரவலாகுதல், சிபிஎம் மாநில அதிகார தளங்கள் வழியாக தேச அதிகாரம் நோக்கி செல்தல் என்கிற இரு சோதனைகளை இந்திரா ஆட்சி காலத்தில் சோதித்ததாக சென் எழுதியுள்ளார். சிபிஎம் எல் முற்றிலுமாக சீனப்பாதை- அழித்தொழிப்பு எனச் சென்றதையும் இந்நூல் பேசுகிறது. இந்த நூலின் ஆய்வுப் பாதையின் சாரமாக இந்தப் பாராவைச் சொல்லலாம்.

The fundamental dilemma of communism in India can be stated in simple terms. The communists are pitted against a state and a political system created and devised and evolved by the bourgeosie to which the communists could make little positive contribution on their own.

The choice that has baffled them all these years is whether they should work within the  system and use its institutions and instruments to gradually change its qualitative character, or whether they should try to overthrow the system and replace it with another based on radical realignment of productive relationships. The United CPI began with the overthrow tactic, then swung to the opposite tactic of working within. (page 404)

இன்னும் ஒரு பாராவில் வேறு ஒரு பிரச்சனையையும் அவர் எழுப்புகிறார்.

Another problem- the influence of regional cultures on indian communism. If Russian communism is Marxism plus slavic culture, chinese communism with Han culture, can Indian communism be immune to many cultures that go into the making of what can loosely be described as Indian culture? Regional – nationalist sentiments are appear to be strong among middle class intelligentia

சில இடங்கள் சில விமர்சன பார்வைகளை தோழர்கள் ஏற்கமுடியாமல் போகலாம். ஆனால் இந்த நூல்கருத்துருவாக்கம்-  conceptual  என்பதற்கு சற்று நெருக்கமாக போகும் புத்தகம் என்பதால் ஆர்வம் உள்ளவர் படித்துப் பார்க்கலாம்.

3-12-2023

Thursday, November 23, 2023

on the Eve of 70th year of NFPTE

 

                 March Forward To Greater Glory- Our Tradition to Carry Forward

NFTE 25 years

-        O P Gupta

( Excerpts from the    Silver Jubilee Session Jaipur Report Submitted by O P Gupta  Ap 1980)

NFPTE is not the starting point of the P&T Trade unionism. It is an important landmark, when the Government , partly in its desire to unify the trade unions with a view to yoke their effective cooperation  in implementation of 5 year plans and partly under the compulsions created by UPTW, came forward to rationalize TU movement, by surrendering its right to recognize new unions- a license to disrupt the TU movement. However Govt did not honour its commitment for long and started recognizing new unions from 1968 with the result that we have  now 68 recognised unions.

Late DadaGhosh gave life to Realignment scheme. Late K G Bose contributed much to bring new concept and militant attitude in the P&T movement. Comrade K.Ramamurthy’s contribution as SG UPTW and later as GS  P3 during 1960 strike are worth recording. There were many others like Mrs Nayama Haider, K S Pitkar, PSR Anjaneyalu who did a lot in consolidating the organization.

In the NFPTE we had not adopted a self righteous attitude of condemning others who have left.

Our Union (AITEEU Cl3) is one of the youngest as the Telecom services themselves have grown after independence  . Before independence we were unwanted appendix to Telegraph Unions. When UPTW started organizing the Telecom workers after 1947, there response was extremely enthusiastic. Therefore in 1949 strike threat, arrest and victimization were more extensive in Telecom wing. Many ladies imprisoned.

In organizing telecom workers contributions of comrades V S Menon,S K Pakrasi, K G Bose, Moni Bose, Majeedh, Venugopal, N K Saran, Yusuf paisule, K N Sharma, Janak, Nambeesan cannot be ignored. Many others like K L Shrma, B P Sharma, kapoor,Namboodri, AyyappanKutty are stll active.

Despite multiplicity of cadres with so called conflicting interests, varied growth of consciousness, existent of all political views, some time making vulgar criticism beyond the accepted norms, we have remained together. We have  firmly believed that we in the telecom or others in the other wings cannot growat the cost of others, but only together.

Vanguards cannot fight the battle for all. They can only lead. Final victory depends upon the performance of the army.

We have generally taken decisions by consensus as differences amongst us are insignificant compared to the differences of our employer. We have found compromises are necessary for consolidating our gains and for the growth of organization. Our tactical line has beenthat of Sivaji  in contrast to Maharana Pratap.  Shivaji believed in hitting, winning, consolidating the gains before again hitting.

Everyone in TU has the right to get protection. Being a multi cadre union we cannot ignore the interests of any cadre howsoever small it may be. Unity can be on the basis of all the cadres advancing  together and not one at the cost of others. The majority has to carry the minority along with it in its own interest so that none stalls the advance

Expression of Views and debate is a necessary pre requisite of democracy, but differences can be expressed and common approach evolved without causing disruption. We have believed that neither majority should get intoxicated nor minority has a veto. We have  advocated for broad based election of office bearers to ensure that opposition is not kept away and allowed to disrupt from outside.

We have struggled hard to evolve a common approach. We have not agreed to eliminate persons on the basis of political social or personal views. We have abrogated our right of imposition of persons from the top to replace others who differ with the leadership. The only method to protect the democracy is to compel the workers to resolve their differences mutually. After all, it is they who have to live together. We feel justifiably proud that NFPTE has all groups within it.

Our approach to the government as our employer has been constructive. Neither we support them blindly, nor we oppose them permanently. We decide our position on issue to issue. Our federation has always taken a reasonable and rational approach in the settlement of demands. It has firmly believed that improvement of services and betterment of workers are inseparable. Efficiency of services and cordial employee- employer relationship at the lower level can be maintained only if irritants are resolved

During  this 25 years of existence of NFPTE, our union has played a leading role as catalytic agent. Our emphasis on Good will in the matter of staff relations was ridiculed as applying   Muska.  Muska from a position of strength does not mean surrender but avoids show of muscles.

Efficiency in our services has been deteriorating mainly because of the standard of equipments on the one hand and the department protecting and favouring corrupt persons on the other hand demoralized the employees. The economic difficulty makes many to surrender to temptations. This pattern has to change. Nevertheless workers have to play a role and let us do our best in this direction.

Comrades, we are closing 25 years of fruitful existence with bright prospects in the years ahead. We are strong enough to succeed and thus march forward taking all others along with us towards greater glory.

Comrades, improvement of workers a lot does not depend on one man or even  on  leadership. We can guide the movement but cannot become the movement


 

 

 

The saga and Legacy of NFPTE- 60 Years

-        R Pattabiraman

The Postal and telecom employees have been observing the diamond jubilee celebration of our great NFPTE formed in November 24, 1954. It is our bounden duty to retrace our driven path to make our young generation to know the cherishable events of our history.

The saga of P&T trade union movement has its own integral part of our freedom movement since the beginning of 20th century. Organized movement of Postal and telegraph workers were accelerated by  our forefathers Henry Barton and Tarapada by forming unions in  Telegraph, postal and RMS. The trials and tribulations, struggles and sacrifices are classics to the core and stand as our own epics. The call of Tarapada to organize yourself with a purpose, with determination and find your power still inspires us all. Workers are not beggars, they have right to choose reverberates even today.

The postmen struggle of 1946 led by senior leader V G Dalvi and  DadaGhosh is viewed not for any sectional demands alone but a struggle to expedite  the achievement of freedom. The need of carrying forward the tradition of Tarapada of AIPRMS by installing new leadership was felt by DadaGhosh and others and that fulfilled the advent of  young and energetic visionary  Op Gupta to our movement.  Then AITUC leaders Com BT Ranadive and Dange helped in this regard.

  The efforts of young O P Gupta with the help of DadaGhosh , K Ramamurthi and others  to  establish a single union  from  the bush of multiple unions was  accepted thro a merger resolution  and the attempt of unifying the movement was greatly achieved by formation of UPTW just two days before independence on Aug 13, 1947. The post men union was left out. The budding independent sudeshi govt led by Nehru faced partition problems, communal tension and Gandhi’s assassination etc. The communists were in the mood of their assessment that it was possible to overthrow the new government with general strikes.

The pay commission and DA issues made UPTW to issue strike notice, first ever by O p gupta . The leaders were arrested.  Gupta was detained  for 14 months and even habeas corpus was not allowed. Leaders like K G Bose and JanakGupta  were dismissed. Com K.Ramamurthi became SG of UPTW when Gupta was in jail. The need of realignment of Unions with federal setup was felt by both the leadership and GOI. Shri JagajivanRam and Rafi kidwai initiated the scheme and the formation of NFPTE on Novemebr 24, 1954 thus became a historic occasion. It was a federal setup of 9 unions of postal, RMS, Telegraph, Telecom and Administration wings with a compulsory federation. Comrades Dalvi and Dadaghosh became the first president and secretary General.

 Besides the important issues of all walks of employees, the issue of Wiping out discrimination of Class 4 and 3, issues of casual labour and ED were all takenup by NFPTE. On the issues of second pay commission strike notice was served against Nehru Government. There was a glorious strike of 5 days of all CG employees  during july 1960. The SG of NFPTE com P S R Anjeneyalu was handcuffed with chains and many leaders got arrested.  Employees shot dead on firing. Thousands of employees were terminated, suspended, arrested. ESMA was launched to threaten the strikers. The repression was let loose and was in great order. Recognition of NFPTE was withdrawn. Com O P Gupta with his own inimitable style undergone indefinite fast with E X Joseph to restore recognition. Com D Gnanaiah’s arrival at the NFPTE  Hqrs added momentum and  he played a prime role in the formation of whitley council type JCM. The conditionality of abjuring Strikes for accepting JCM was rejected forthright by the leadership.  The powerful one day strike of Sep19, 1968 of all CG employees on the issue of need based Minimum wage and compulsory arbitration of JCM issue was also faced worst oppression and severe attacks from Government.  The next generation leaders like Jagan emerged as heroes of the strike and got dismissal orders. The strike was led in P&T by SG com Gnanaiah.  Ninty thousand employees were suspended and thousands were terminated and got arrested. The recognition of NFPTE was withdrawn. Com Gupta and Gnanaiah both had gone on indefinite fast fighting topless- bottomless recognition that is no federation and no grass root districts and branches. The recognition was restored but govt made efforts to dismantle NFPTE by forming FNPTO under the leadership of Com Ramamurthy.

The split in communist party also made its adverse impact on NFPTE. Constant tussle and difference of opinions were becoming the part of NFPTE life during the time of 1974 Railway strike and Emergency of Indra Gandhi period. NFPTE was severly attacked during the emergency and its main Organs like P&T labour, weekly correspondence, telecom were not dispatched from the post office. Intervention of shri sanjay Gandhi was also there.  Comrade  Jagan boldly took the risk of dispatching the journals  thro Tamilnadu Organ Olikkathir and made  history . The legal battle of com Gupta helped us to restore  publishing our journals again .   The impact of emergency made us all to reunite in NFPTE and at Bangalore federal council during 1978 Gupta became the Secretary General of NFPTE.

The strike notice issued for bonus by Gupta and Ramamurthy after the announcement   of the same for railways during CharanSingh period roused the workers and the issue was settled and com Gnanaiah signed the agreement of bonus. The trade union leader and tough Minister Stephen was cautioned  by Gupta in the presence of thousands of workers  to give confidence to all that the silver jubilee celebration would coin prime  demands like Two promotions and achieve the same. The Telecom wing gave shramdhan to postal comrades for achieving promotion to lakhs of senior employees who were all suffered more than 20 years without any single promotion on a single day on the issuance of order.

The P&T department was bifurcated in 1985 and   it led the formation of NFTE- NFPE two federations. The conference held at Calcutta in 1986 resolved to keep NFPTE also because of emotional attachment of many leaders from both sides..

NFTE inherited from the great tradition of NFPTE the following qualities- toleration of all views,  fighting the cause of needy the lower level workers, always fighting out any sort of discrimination, never banging the doors of negotiation and preferring negotiated settlement, if negotiation fails never fail to hit, if hitting then hitting hard, no individual militancy- even one step with all only- things may be difficult  to do but  nothing is  impossible  attitude- unity at any cost even at the cost of oneself- no self patting or ego  or eulogizing, no political overtones etc.

The great struggles of Gupta- Chandrasekar- Jagan made the historic achievement of regularization lakhs of  casual labours, thousands of RTPs during 1986-87. The 20 days strike at the time of falling of V P singh government on the issue  of MTNL Rs 100 and continuous consistent struggles settled the wonderful Cadre restructuring and BCR issue in 1990 which found the new technology oriented cadres like TTA, TM and SrTOA. The outsourcing move was stalled by 1995 strike and the left out thousands of mazdoors got work throughout the years.   Unfortunately due to internal differences during the last years of 90s led to the formation of BSNLEU under the leadership of Com Namboodri.

NFTE boldly faced the challenge thrown upon by Vajpayee Govt- formation of corporate company BSNL. The 3 days united strike of NFTE, FNTO and BTEF secured us Government Pension by Government. The challenges are galore before us. The secured pension should be safeguarded. We should fight for the financial viability and revival of our company BSNL. The present leadership would strive its best to follow the footsteps of our great tradition.

The longings for united movement have its own sense. Let us give our ears to the call of the time and forward with the goals and ambition of our great leaders.


 

 

OUR HERITAGE

                                         The Great Citadel of Transformative Years

R Pattabiraman

The saga of P&T trade union movement has its own integral part of our freedom movement since the beginning of 20th century. Organized movement of Postal and telegraph workers were accelerated by  our forefathers Henry Barton and Tarapada by forming unions in  Telegraph, postal and RMS. The trials and tribulations, struggles and sacrifices are classics to the core and stand as our own epics. The call of Tarapada to organize yourself with a purpose, with determination and find your power still inspires us all. Workers are not beggars, they have right to choose reverberates even today.

The postmen struggle of 1946 led by senior leader V G Dalvi and  DadaGhosh is viewed not for any sectional demands alone but a struggle to expedite  the achievement of freedom. The need of carrying forward the tradition of Tarapada of AIPRMS by installing new leadership was felt by DadaGhosh and others and that fulfilled the advent of  young and energetic visionary  Op Gupta to our movement.  Then AITUC leaders Com BT Ranadive and Dange helped in this regard.

  The efforts of young O P Gupta with the help of DadaGhosh , K Ramamurthi and others  to  establish a single union  from  the bush of multiple unions was  accepted thro a merger resolution  and the attempt of unifying the movement was greatly achieved by formation of UPTW just two days before independence on Aug 13, 1947. The post men union was left out. The budding independent sudeshi govt led by Nehru faced partition problems, communal tension and Gandhi’s assassination etc. The communists were in the mood of their assessment that it was possible to overthrow the new government with general strikes.

The pay commission and DA issues made UPTW to issue strike notice, first ever by O p gupta . The leaders were arrested.  Gupta was detained  for 14 months and even habeas corpus was not allowed. Leaders like K G Bose and JanakGupta  were dismissed. Com K.Ramamurthi became SG of UPTW when Gupta was in jail. The need of realignment of Unions with federal setup was felt by both the leadership and GOI.

Shri JagajivanRam and Rafi kidwai initiated the scheme and the formation of NFPTE on Novemebr 24, 1954 thus became a historic occasion. It was a federal setup of 9 unions of postal, RMS, Telegraph, Telecom and Administration wings with a compulsory federation. Comrades Dalvi and Dadaghosh became the first president and secretary General.

This was how Our great father figure O.P.Gupta narrated that event in  silver jublie session at Jaipur.

“ NFPTE is not the starting point of the p&T tradeunionism.It is an important landmark when the govt partly in its desire to unify the  unions  and partly  under the compulsions created by UPTW. ..Late DadaGhosh gave life to realignment scheme and K. G. Bose contributed much to bring new concept and militant attitude in the movement. Com K.Ramamurthy’s contribution  as SG UPTW and during 1960 strike worth recording…In the NFPTE we had not adopted a self righteous attitude of conducting others who have left .. Despite multiplicity of cadres, varied growth of consciousness, existence of all political viewssome time making vulgar criticism beyond the accepted norms, we have remained together. Vanguards cannot fight the battle for all. They can only lead. Final victory depends upon the performance of the army. W e have taken decisions by consesnsus as differences amongst us are insignificant comparing our differences with our employer. We have found compromises are necessary for consolidating our gains and for the growth of our organization”

Besides the important issues of all walks of employees, the issue of Wiping out discrimination of Class 4 and 3, issues of casual labour and ED were all takenup by NFPTE. On the issues of second pay commission strike notice was served against Nehru Government. There was a glorious strike of 5 days of all CG employees  during july 1960. The SG of NFPTE com P S R Anjeneyalu was handcuffed with chains and many leaders got arrested.  Employees shot dead on firing. Thousands of employees were terminated, suspended, arrested. ESMA was launched to threaten the strikers. The repression was let loose and was in great order. Recognition of NFPTE was withdrawn. Com O P Gupta with his own inimitable style undergone indefinite fast with E X Joseph to restore recognition.

The powerful one day strike of Sep19, 1968 of all CG employees on the issue of need based Minimum wage and compulsory arbitration of JCM issue was also faced worst oppression and severe attacks from Government.  The next generation leaders like Jagan emerged as heroes of the strike and got dismissal orders. The strike was led in P&T by SG com Gnanaiah.  Ninty thousand employees were suspended and thousands were terminated and got arrested. The recognition of NFPTE was withdrawn. Com Gupta and Gnanaiah both had gone on indefinite fast fighting topless- bottomless recognition that is no federation and no grass root districts and branches. The recognition was restored but govt made efforts to dismantle NFPTE by forming FNPTO under the leadership of Com Ramamurthy.

NFPTE was severely attacked during the emergency and its main Organs like P&T labour, weekly correspondence, telecom were not dispatched from the post office. Intervention of shri sanjay Gandhi was also there.  Comrade  Jagan boldly took the risk of dispatching the journals  thro Tamilnadu Organ Olikkathir and made  history The impact of emergency made us all to reunite in NFPTE and at Bangalore federal council during 1978 Gupta became the Secretary General of NFPTE.

The strike notice issued for bonus by Gupta and Ramamurthy after the announcement   of the same for railways during CharanSingh period roused the workers and the issue was settled and com Gnanaiah signed the agreement of bonus.

The P&T department was bifurcated in 1985 and   it led the formation of NFTE- NFPE two federations. NFTE inherited from the great tradition of NFPTE the following qualities- toleration of all views,  fighting the cause of needy the lower level workers, always fighting out any sort of discrimination, never banging the doors of negotiation and preferring negotiated settlement, if negotiation fails never fail to hit, if hitting then hitting hard, no individual militancy- even one step with all only- things may be difficult  to do but  nothing is  impossible  attitude- unity at any cost even at the cost of oneself- no self patting or ego  or eulogizing, no political overtones etc

The great struggles of Gupta- Chandrasekar- Jagan made the historic achievement of regularization lakhs of  casual labours, thousands of RTPs. The great settlement of Time bound promotions and cadre restructuring made lakhs of people to get their automatic promotion and vertical higher cadre promotion. More than 3 lakhs employess benefitted in these period. The yester day’s daily labourers  have become today’s Junior engineer by  and Telecom technicians by their hard work and opportunities created  thro  the struggles conducted by the unions. The real transformation of poor and downtrodden to the status of middle class is happened in our Telecom movement.

NFTE under the leadership of O P Gupta boldly faced the challenge thrown upon by Vajpayee Govt- formation of corporate company BSNL. The 3 days united strike of NFTE, FNTO and BTEF secured us Government Pension by Government.  It was one of the greatest achievements of any Indian trade union movement. This was unique for BSNL and no other PSU got this  kind of  safeguard in social security namely pension.

The challenges are many and we have to transcend them.  The greatest task is how to conciliate our wage settlement with the financial viability of BSNL. How to safeguard our networks like towers and how to advance us thro new technologies to match us with our fiercest competitors are some burning issues need some light.

Let us imbibe  our tradition of advancing the status of workers thro toleration, struggle and some sacrifices.

 

Friday, November 17, 2023

Pattabi FB Journal oct 2023

 


Oct 2023 FB Journal of Pattabi's postings

அக்டோபர் 2023ல்  முகநூல் இடுகைகளை தொகுத்து தந்துள்ளேன். இணைப்பில் பார்க்கமுடியும்.

https://archive.org/details/pattabi-fb-journal-oct-2023varna Jati Caste

 varna Jati Caste

இந்தியாவில் சாதி அமைப்பு முறை குறித்து ஏராள ஆய்வுகள் கிடைக்கின்றன. மேற்கு ஆய்வாளர்கள், இந்திய சமூகவியலாளர்கள், மார்க்சியர்கள், சோசலிஸ்ட்கள், அம்பேத்கர், வரலாற்றாய்வாளர்கள் என ஆய்வுலகம் விரிந்த ஒன்றாகவே இருக்கிறது.

இந்த ஆய்வுகளில் ஒன்றை குறிப்பிட்டு அது தான் துல்லியமானது என சொல்லிவிடமுடியுமா என எனக்கு தோன்றவில்லை. பெரும்பாலும் சில தரவுகளைக்கொண்டு, சில பண்டைய நூல்களை சாட்சியாகக்கொண்டு, அந்த அந்த ஆய்வாளர்கள் வெளிப்படுத்தும் ஊகங்களாக உத்தேச முன்வைப்புகளாக, இப்படி வந்திருக்கலாம் எனச் சொல்லக்கூடியதாக அவை அமைந்திருக்கின்றன.  அவர்கள் கருதும் உண்மைகள் என்ற முன்வைப்புகள் இருக்கவே செய்யும். அவர்களின் perception சார்ந்த தீர்ப்புரையாகவும், அரசியலுக்கு தோதான  சமூக இழுப்புரைகளாகவும் அவை அமைந்துள்ளன. 

இந்த தரப்பில் சில வலது ஆய்வாளர்களும் வரத்துவங்கியுள்ளனர். பழம் பெருமையை குறையேதும் இல்லாமல் உயர்த்திக்காட்டி, எல்லாம் காரண காரியங்களின் ஏற்பாடாக நிறுவி, இன்றைய அரசியலுக்கு துணைநிற்கும் ஆய்வு இழுப்புகளாக அவை வருவதைக் காண முடிகிறது. இவர்களும் தாங்கள் காணும் உண்மைகள் என்றே முன்வைப்புகளை, பண்டைய நூல்களை சாட்சியாக வைத்து பேசுகின்றனர்.

முன்னர்  ஐ ஐ எம் பேராசிரியாக இருந்த திரு வைத்தியநாதன் ஆய்வுரை ஒன்றின் சில அம்சங்களை முகநூலில் தந்திருந்தேன். இன்று ராஜிவ் மல்ஹோத்ரா மற்றும் விஜயா விஸ்வநாதன் எழுதியுள்ள varna Jati Caste  A Primer on Indian Social Structures என்பதிலிருந்து சில அம்சங்களை தர முயற்சித்துள்ளேன்.

ராஜிவ் மற்றும் விஜயா அமெரிக்க கல்வி புலன் சார்ந்தவர்கள். ராஜிவ் கார்ப்பரேட் சார்ந்தவரும் கூட. ஏராளம் எழுதிவருகிறார். விஜயாவும் வேதாந்த தர்ம நாகரிகம் குறித்த ஆய்வுகளை செய்து வருகிறார். கார்ப்பரேட் சார்ந்தவர். இவர்களின் வர்ணா ஜாதி காஸ்ட் புத்தகம் 2023ல் தான் வந்தது. முடிந்தவரை சொற்செட்டுடன், தங்கள் ஆய்வுரையை சாரமாக தர முயற்சித்துள்ளனர்.

Wokeism மற்றும் மேற்கின் இந்திய சமூக முறை குறித்த அரைகுறை புரிதல்களை இவர்கள் விமர்சித்து, அதை நேர்படுத்தும் வேலையை எடுத்து செய்வதாக சொல்கின்றனர். அதை மேற்கில் வாழ்ந்துகொண்டே செய்கின்றனர் போலும்.

Varna Jati caste என்கிற சொல்லாட்சிகள் பெற்ற கால மாறுதலை இவர்கள் விவரிக்கின்றனர். போர்த்துகீசிய சொல்லின் ஆட்டுவிப்பை கேள்விக்குள்ளாக்க வேண்டும் என்கின்றனர். வர்ணாவை ஒரே குணம் attribute கொண்டு பேசுவது அறியாமை - அதன் குறைந்த அளவான 7 attributes கொண்டு முழுமையாக அறிதல் அவசியம் என்கின்றனர். அதில் புருஷார்த்தம் என்பதுடன் ஆசிரமம், அகிம்சை, தொழில் வகை போன்றவைகளும் இணைத்து பார்த்துள்ளனர் என்கின்றனர்.

Varna can be understood only when the entire ecosystem is considered. Those following a modern, and opportunistic life style are disconnected from varna based society. Varna Jati and Caste are all different and their distinct origins, applications and histories need to be understood.

இந்த மூன்றும் வெவ்வேறு கால புரிதல்கள் என்கின்றனர். இந்திய நாகரீகம் என்பது வேற்றுமையை சகித்துக்கொள்வதல்ல, அதன் இயல்பை கொண்டாடும் நாகரீகம் என்கின்றனர். எங்கெல்லாம் diversity நீக்கம் என வருகிறதோ அங்கெல்லாம் centralised monopoly வந்துவிடுவதாக இந்த ஆசிரியர்கள் சொல்கின்றனர்.

ஓக்கனிசத்தின் அம்சமே இந்த வேற்றுமைகளை நீக்குவதாக சொல்லி அது செய்திடும் cancel culture என்கின்றனர்.

கலப்பு மணம் என்பதை இவர்கள் வேறுவகையில் விமர்சிப்பதைக் காணமுடிகிறது. திருமணம் என்பதை சுய விருப்பம் சார்ந்த கலாச்சார தேர்வு எனச் சொல்லி, இதற்கெல்லாம் அரச கட்டளை போன்ற ஒன்று கூடாது என்கின்றனர்.

Real diversity is possible only when different identities are allowed to exist as per their own choices in an open architecture with no central authority and to dictate social policies .

இங்கு சமூகங்கள் எந்த அதாரிட்டியையும் ஏதோ ஒரு வகையில் வைத்துக்கொள்ளாமலா இயங்குகின்றனர் என்ற கேள்வியை ஆசிரியர்கள் miss செய்திருப்பதாக தோன்றுகிறது.

மேற்கின் ஆய்வை நம்பியவர்கள் ஏதோ ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளாக இந்திய சமூக அமைப்பு அப்படியே மாறாமல் இருப்பதைப் போன்ற ஒன்றை சித்தரிப்பதை இவர்கள் விமர்சிக்கின்றனர். நிலைத்த ஒன்றாகவும், இன்றுள்ள  அனைத்து பிரச்சனைகளுக்கும் அந்த முன்னொரு காலம் காரணமாகவும், இந்தியாவின் நீண்ட வரலாற்று கட்டங்களை குழப்பமாக புரிந்து கொள்ளலும் அவர்கள் செய்யும் தவறாக இவர்கள் சொல்கின்றனர். 

வர்ண சாதியை இனம் என்கிற racism ஆக்கி அதை பெரும் அரசியல் இயக்கமாக்கியுள்ளனர் - அதன் மூலம் இந்துயிசம் என்பதை நீக்கிவிட முயற்சிப்பதாக இவர்கள் விமர்சிக்கின்றனர். கீழ்கண்ட கேள்விகளை பெரும் விவாதப் பொருளாக இந்த ஆசிரியர்களும் எடுத்துக்கொண்டுள்ளனர்.

Is caste a necessary condition for Hinduism?

to be a Hindu can one avoid caste ?

Does conforming to caste automatically make one a Hindu?

Was caste present in ancient Vedic society?

Why did caste enter Indian society?

Varna Jati compatible with modern democracy and capitalism?

Is caste only abusive, or only positive or does it have a combination of good and bad qualities?

How grave is caste oppression today?

How western societies managed to resolve their massive class and wealth disparities?

Who are the Dalit activities working in the west? Who supports them? 

போன்ற ஏராள கேள்விகளை முன்வைத்து இப்புத்தகம் தனது உரையாடலை நகர்த்திச் செல்கிறது. இவர்கள் இந்திய சமூக வரலாற்று கட்டங்கள் என 7 யை குறிப்பிட்டுள்ளனர். 

ஆரம்ப வேதகாலம், பின் வேத இதிகாச காலம், தர்மசாஸ்திரங்கள், இஸ்லாமியர் காலம், அய்ரோப்பியர் காலனி ஆட்சி, விடுதலைக்கு பின்னரான காலம், உலகமய சூழல் என்கிற 7 கட்டம் பற்றி விளக்கியுள்ளனர்.

ஆரம்ப வேத காலம் - varna, no hierarchy , not birth based, no endogamy, no economic competition

இதிகாச காலம்- fluid varnas/ Jatis, no hierarchy, sometimes birth based, no endogamy, no economic competition 

தர்மசாஸ்திர காலம்- Formalised Jatis, birth based , some endogamy , no rigid hierarchy, no economic competition 

முஸ்லிம் காலம்- degenerated Jatis, rigid hierarchy, birth based, rigid endogamy, no economic competition 

காலனி ஆட்சி- caste , rigid hierarchy, officially birth based, rigid endogamy, competing economic interests

விடுதலைக்கு பின்னர்- caste Vote Bank, hierarchy, endogamy, officially birth based, quotas reservations

உலகமய சூழல்- caste as race, hierarchy, communal hostility, free market, endogamy

தீண்டாமை பற்றி பேசும்போது ஆரம்பத்தில் இல்லை, தர்மசாஸ்திர காலத்திக் தொடங்கி இஸ்லாம் காலனி காலத்தில் மிக அதிகமாகி, விடுதலைக்கு பின்னர் சட்டப்படி குற்றமாகியுள்ளது என  சொல்லியுள்ளனர். 

 

வர்ணா ஜாதி காஸ்ட் ..2

ராஜிவ் மல்ஹோத்ரா மற்றும் விஜயா எழுதிய varna Jati Caste Primer குறித்து முன்னொரு இடுகை செய்திருந்தேன். இவர்கள் வலது சிந்தனையாளர்கள் . மேற்கின் கருத்தாக்கங்களை மாயை என அமெரிக்காவில் வாழ்ந்துகொண்டு எழுதிவருபவர்கள்.

அவர்கள் தங்கள் ஆய்வில் வெளிப்படுத்தும் முக்கிய கருத்தாக்கம் ஒன்றை தந்துள்ளேன்.

Caste is neither a necessary, nor a sufficient condition for being a Hindu 

One can be a Hindu without practising caste

One can practice caste without being a Hindu ( இந்தியாவில் பிற மதங்களில் சாதி பார்க்கப்படுவதைச் சொல்கின்றனர்)

இந்த ஆய்வில் காலம் காலமாக ‘சூத்திரர்கள்’ மோசமாக நடத்தப்பட்டார்களா - பிராமணர்களுக்கு   சத்திரியர்களுக்கு அடிமை போல் நடத்தப்பட்டார்களா என்பது குறித்தும் பேசப்பட்டுள்ளது. அப்படியில்லை என்கிற முடிவிற்கு இவர்கள் வருகிறார்கள்.

பெரும்பாலான ‘சூத்திரர்கள்’ self employed not labourers என்றும், பி வி கானே போன்ற அறிஞர்கள் 62 வகை தொழிலில் அவர்கள் ஈடுபட்ட பட்டியலை தந்துள்ளதாகவும் சொல்கின்றனர். கேரளாவில் ஈழவ இட்டி அச்சுதன் மிகப்பெரிய மருத்துவராக , மூலிகை நிபுணராக இருந்ததும் அவரது ஆய்வுகள் 12 வால்யூம்களாக 17 ஆம் நூற்றாண்டில் வந்தன என்றும் சொல்கின்றனர். சூத்திரர்கள் பலர் அரசர்களாக இருந்தனர் என்றும்  பிராமணர் சத்திரியர் அவர்களின் கீழ் செயல்பட்டுள்ளனர் என்பதையும் எடுத்துக்காட்டுகின்றனர்.

பிரகதர்ம புராணத்தில் ‘சூத்திரர் ‘ அறிவியல் மற்றும் இலக்கண ஆசிரியர்களாக இருந்ததை சொல்கிறதாம். இன்னும் ஆச்சர்யமாக இவர்கள் சொல்வது, இதை அவர்கள் மனுஸ்மிருதிக்கு விளக்கம் தந்த மேதாட்டிதி வியாக்கியானத்திலிருந்து எடுத்துள்ளதாக..

இவர்கள் இந்த சூத்திரர் குறித்த தங்கள் ஆய்வில் வந்தடைந்த கருத்து

In fact, the Shudra guilds enjoyed considerable economic prosperity in ancient India என்பதாக இருக்கிறது. இதற்கு கிருஷ்ண யஜுர், சாம வேதங்கள் சாட்சி. பனாரஸ் கில்ட்கள் பற்றிப் பேசும் அலினசிட்டா ஜாதகா சாட்சி. புத்த ஜாதக கதைகளில் பேசப்படும் பொற்கொல்லர்கள் சாட்சி என்கின்றனர். 

பல சூத்திர கில்ட்கள் சார்ந்தவர்கள் பெரும் தர்ம செயல்களில் ஈடுபட்டதாகவும், நன்கொடை வழங்குபவர்களாக இருந்ததாகவும் எழுதுகின்றனர். இதை  குஷானர் காலத்து மதுரா  கல் பொறிப்புகளில் காணமுடியும். தனவந்தர்களாக இருந்த பொற்கொல்லர், நாவிதர், வண்ணார் குறித்து அதில் இருப்பதாகச் சொல்கின்றனர்.

சூத்திரர்களுக்கு கல்வி வாய்ப்பு மறுக்கப்பட்டதாக சொல்வதையும் இந்த ஆசிரியர்கள் ஏற்கவில்லை. தரம்பாலின் எழுத்துக்களை சாட்சியமாக்குகின்றனர். பிரிட்டிஷாரால்தான் தாங்கள் கல்விக்கூடம் செல்ல முடிந்ததாக சொல்வதையும் இவர்கள் ஏற்கவில்லை.

சென்னை ராஜதானியில் 1825 ல் இருந்த கல்வி சூழலை இவர்கள் காட்டுகின்றனர். 31929 மாணவர்களில் பிராமண மாணவர்கள் 7996, வைஸ்யர் 6967, சூத்திரர் 11267, இஸ்லாமியர் 1843 , மற்றவர் பிறர் என தரம்பாலின் The Beautiful Tree லிருந்து இவர்கள் தருகின்றனர். இதில் depressed class ஒடுக்கப்பட்ட பகுதி குறித்த செய்தி தனியாக தரப்படவில்லை.  மலையாள பகுதியில் 50 சத மாணவர்கள் சூத்திரர்களாக இருந்தனர் 

மதராஸ் ராஜதானியில் ‘practising medicine and surgery belonged to a variety of castes. Amongst them the barber jati were the best surgeons’  என தரம்பால் எழுதியுள்ளதாகச் சொல்கின்றனர். தாமஸ் மன்றோ அறிக்கை ஒன்றையும் இவர்கள் காட்டியுள்ளனர் ‘ there is no indication that a shudra status prevented children from instruction in vernacular schools’

பிரிட்ட்டிஷ் அதிகாரிகள் ரின்ஸ்லே போன்றவர் சாதி கணக்கெடுப்பு எவ்வளவு கடினமானதாக இருந்தது என பேசியதை இவர்கள் குறிப்பிடுகின்றனர். 

There was difficulty even of identifying discrete castes- impossibility of finding any meaningful way of classifying them and a uniformity of classification across the country could not be hoped for 

இந்த பிரிட்டிஷார் திண்டாட்டத்தை சுட்டிக்காட்டும் இந்த ஆசிரியர்கள் , இன்று சாதி குறித்து பேசும் வல்லுநர்கள்  சற்று நிதானமாக, பிரிட்டிஷார் அனுபவங்களை சரியாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்கின்றனர். 

மேலும் கேம்பிரிட்ஜ் சூசன் பாய்லி மேற்கோள் ஒன்றையும் தந்துள்ளனர். இன்று காணப்படும் இவ்வளவு விவரமான சாதிக் கூறுகள் 18 ஆம் நூற்றாண்டுற்கு பின்னரானவையே .

Until we’ll into colonial period, much of the subcontinent was still populated by people for whom the formal distinctions of caste were of only limited importance 

The institutions and beliefs which are now often described as the elements of traditional caste were only just taking shape as recently as the early 18th century 

ரிஸ்லே அப்போது வழக்கப்படுத்தப்பட்ட மேற்கின் இனக் கொள்கையை race  hierarchy = caste என்பதை  கணக்கில் கொண்டு சாதிவாரி பார்த்தார் என இந்த ஆசிரியர்கள் சொல்கின்றனர்.  ராஜஸ்தானில் தான் இரு அதிகாரிகள் சென்சஸில் untouchable என்ற பதத்தை சேர்த்து அதிகாரபூர்வமாக்கினர். பிராமணர்களை predominantly Aryan race என்றும், வேறு சொல்லாடல்களாக mixed castes, impure castes, castes untouchable  போன்றவைகளும் அரசாங்கமே அதிகாரபூர்வமாக எழுதிக்கொண்டதாக சொல்கின்றனர்.

பம்பாய் கெசட்டர் 1877ல் depressed castes என்று பயன்படுத்தியதாம். 1906 துவங்கி பம்பாய், சென்னை  இடங்களில் depressed class society உருவாயின. சாயாஜி ராவ் கெய்க்வாடு மன்னர் லாலாஜி, அன்னி, அனகரிகா தர்மபாலா ஆகியோரின் நண்பராக இருந்தார். அவர் கலந்து பேசி untouchableness என்று சொல்லலாம் என்றார். 1918ல் All India Anti Untouchability Manifesto வெளியானது. அம்பேத்கர் அவர்கள் 1930 ல் caste Hindu என்ற பதத்தை பயன்படுத்தினார். இப்படி ஏராள தகவல்களுடன் இந்த புத்தகம் நகர்கிறது


Friday, November 3, 2023

இந்தியாவின் பாலஸ்தீன கொள்கை

 

இந்தியாவின் பாலஸ்தீன கொள்கை

இந்தியாவின் பாலஸ்தீன கொள்கை விரிவான ஆய்விற்குரிய ஒன்று. பாலஸ்தீனியர்களுக்கு நாடு என்கிற நிலைப்பாட்டைத்தான் இந்தியா எடுத்தது. 1974ல் பி எல் வை அங்கீகரித்த அரபியர் அல்லாத நாடு என்றால் அது இந்தியாதான். யாசர் அராபத்துடன் நல்லுறவை பேணும் தொடர் நடவடிக்கைகளை இந்திரா அம்மையார் ஆட்சி எடுத்தது. பாலஸ்தீன அரசாங்கம் என்பதைக் கூட 1988ல் இந்தியா அங்கீகரித்து தூதரக உறவை உருவாக்கியது. காசாவில் இந்திய பிரதிநிதி அலுவலகத்தையும் 1996ல் திறந்தது. பின்னர் இது ரமல்லா பகுதிக்கு மாற்றப்பட்டது.

அய்நா பொதுச்சபை 53வது அமர்வு  பாலஸ்தீனியர் சுய நிர்ணய உரிமை தொடர்பான தீர்மானத்தை இந்தியா ஆதரித்து வாக்கு செலுத்தியது. இஸ்ரேல் எழுப்பிய சுவர் குறித்த தீர்மானத்திலும் 2003ல் இந்தியா பாலஸ்தீனம் பக்கம் இருந்தது. அதேபோல 2012 நவம்பரில் அய்நா தீர்மானமான பாலஸ்தீனத்திற்கு வாக்குரிமை இல்லா  ’non member observer state’  என்பதற்கும் இந்தியா ஆதரவாகவே நின்றது.  அய்நாவில் பாலஸ்தீன கொடி என்கிற  பிரச்சனையிலும் செப் 2015ல் இந்தியா பாலஸ்தீனம் பக்கமே நின்றது. ஆசிய ஆப்ரிக்க 2015 மாநாட்டிலும் பாலஸ்தீன பாண்டுங் பிரகடனத்திலும் இந்தியா உரிய பங்காற்றியது.

இந்திய குடியரசு தலைவர் என்கிற வகையில் முதல் முறையாக திரு பிரணாப் முகர்ஜி அவர்கள் அக்டோபர் 2015ல் பாலஸ்தீனம் சென்றதும், பிரதமராக மோடி அவர்கள் பிப்ரவரி 2018ல் பாலஸ்தீனம் சென்றதும் இருதரப்பு உறவுகளை மேம்படுத்தவே என்று அறிவிக்கப்பட்டது. பலமுறை பாலஸ்தீன அதிபரான முகம்மது அப்பாஸ் அவர்களை , சர்வதேச அமர்வுகளின் இடைவெளியில் இந்திய பிரதமர் உட்பட பிரதிநிதிகள் சந்தித்து தங்கள் ஆதரவையே தந்துள்ளனர். கடந்த 2017ல் அப்பாஸ் அவர்களும் டெல்லியில் குடியரசு தலைவர், துணைத்தலைவர், பிரதமரை சந்தித்து பேசியுள்ளார்.இந்தியா பாலஸ்தீன் இடையே ஒரு ஜேசிஎம் Joint commission Meeting நடைபெறவும் செய்தது.

 காசாவில் ஜவஹர்லால் நேரு பெயரில் நூலகம் ஒன்றை அமைக்கவும், மகாத்மா காந்தி மாணவர் செயல் மற்றும் நூலக பணிகள் கூடம் அமைக்கவும், தொழில்நுட்ப கல்லூரிகள்  சில அமைக்கவும் இந்தியா உதவியது. நேரு பெயரில் ஆண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளி, பெண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளி இந்தியா சார்பில் உருவாக்கித் தரப்பட்டன.

அல்குட் பல்கலை சேவைகள், மற்றும் பாலஸ்தீனை டிஜிட்டல்மயமாக்குதல் ஆகியவற்றில் இந்தியர் உதவியை பாலஸ்தீனியர்  வரவேற்றனர். பல இடங்களில் தொழிற்கல்விக்கூடங்கள் அமையவும் இந்தியா துணை நின்றது. பெத்தலஹேம் பகுதியில் super speciality Hospital  அமைய இந்தியா பேருதவி செய்தது. ’துராதி’ என்கிற பாலஸ்தீனிய பெண்கள் மேம்பாட்டு திட்டத்தில் இந்தியாவிற்கு பங்குண்டு. பாலஸ்தீனிய Heritage products Marketing  என்பதற்கும் இந்தியா உதவியது. ரமல்லாவில் பிரிண்டிங் பிரஸ் நிறுவிட அதன் தொழில்நுட்ப மேம்பாடுகளுக்கும் இந்தியா பக்க பலமாக நின்றது. விவசாயம், மருத்துவம், இளைஞர் நலன் விளையாட்டு, தகவல் தொழில் நுட்பம் போன்ற பலவற்றில் புரிவுணர்வு ஒப்பந்தங்கள் போடப்பட்டுள்ளன.

ரமல்லா மைதானம் ஒன்றில் காந்தி சிலை ஒன்று நிறுவப்பட்டது. இந்திய உணவுவகை ஓட்டல்கள் கூட ரமல்லாவில் திறக்கப்பட்டன. உணவு திருவிழாவும் கூட அனுசரிக்கப்பட்டது. இன்னும் ஏன் பாலஸ்தீனம் யோகா தினம் அனுசரிக்கக்கூட தன் அனுமதியை தந்தது.

 சமீப ஆண்டுகளில் இஸ்ரேல் உடன் இருதரப்பு உறவுகளை இந்தியா குறிப்பாக தொழில்நுட்பம், பாதுகாப்பு துறை சார்ந்து மேற்கொண்டு , உறவுகள் பலப்பட்டு வரும் சூழலில் இந்தியா நிதான போக்கை கடைப்பிடிப்பதாக காட்டத்துவங்கியது. இஸ்ரேல் பாலஸ்தீன் என்கிற இரு நாட்டு கொள்கை என்பதை - இஸ்ரேல் போலவே பூரண அங்கீகாரம் பெற்ற பாலஸ்தீன் நாடு என்பதை - இந்தியா தொடர்ந்து சொல்லி வந்தாலும்,  அமெரிக்க வழி இஸ்ரேல் சாய்வு அதிகமாகி வருவதை பலரும் சுட்டிக்காட்டி வருவதைக் காண்கிறோம்.  சமீபத்திய வாக்கெடுப்பில் இந்தியா நடுநிலை என்பது , இந்தியாவின் நிலைப்பாட்டில் மாற்றமா என்கிற கேள்வியை விமர்சனத்தை அதிகப்படுத்தியது.

IMEC என்கிற  India Middle East Europe Economic Corridor  என்கிற மிகப்பெரிய பொருளாதார மேம்பாட்டு வாய்ப்பை சீர்குலைக்கவே ஹமாஸ்- ஈரான் முயல்வதாக அமெரிக்க நாட்டின் அதிபர் பேசி வருகிறார். ஹமாசை அராபட்டிற்கு எதிராக வளர்த்துவிட்டதே இஸ்ரேலிய உளவுத்துறைதான் என்கிற குற்றச்சாட்டும் இருக்கிறது. ஹமாசின் தலைவர்களில் பலர்ஸ்காலர்கள்’- அறிஞர்கள்- நிபுணர்கள் என்ற செய்தி இருந்தாலும் மதவாத பயங்கரவாத முத்திரையும் நிழலும் அவர்கள் மீது படிந்துள்ளது.

இஸ்ரேலுக்கான நியாயங்கள் என்னவாக இருந்தாலும், ஹமாஸ் பெயரைச் சொல்லி பல்லாயிரக்கணக்கான குழந்தைகளையும் பாலஸ்தீனியர்களையும், அவர்களுடைய அடிப்படை ஆதாரங்களையும் சீர்குலைப்பதை நியாய உணர்வு கொண்ட எவரும் ஏற்க முடியாது. குறைந்தபட்ச மானுட நெறிகளைக் கூட பின்பற்றாத  கொடுமைகளையும் ஏற்கமுடியாது.

பயங்கரவாதம் குழுவின் இயக்கத்தின் சார்பில் வந்தாலும்விடுதலை’ என்ற பெயரில் அதை நியாயப்படுத்த முடியாது. அதேபோல் அரசை காப்பது இஸ்ரேலியர் நலன் காப்பது என்கிற பெயரில் இராணுவ வழி பயங்கரவாதத்தையும் படுகொலைகளையும் ஏற்க இயலாது.

அய்நாவிற்கு சக்தியை அல்லது பலவீனத்தை கொடுப்பவை வீட்டோ அதிகாரம் பெற்ற நாடுகள் தான். ரஷ்யா உக்ரைனில் ஓராண்டாக போர் நடத்திக்கொண்டு அதனால் உபதேசிக்க முடியுமா எனத் தெரியவில்லை. உலகின் ஆயுத ஏஜெண்டாகவே நாட்டின் பொருளாதாரத்தை உயர்த்த முனையும் அமெரிக்காவிற்கும் உபதேசிக்கும் தார்மீக உரிமை இல்லாவிடினும், தீர்விற்கான அதன் தலையீட்டை அரபு நாட்கள் உட்பட பலர் நிராகரிக்கமுடியாது.

இந்தியா, இன்னும் கொஞ்சம் - சொந்த நாட்டின் நலன் -மேற்காசிய கொள்கை- geo political understanding என்பதையெல்லாம் தாண்டி,  அப்பாவி மக்களின் உயிர்ப்பலிகளை தடுக்க சற்று கூடுதலாக வெளிப்படையாக  pro active positions  எடுக்கலாமோ- எனத் தோன்றுகிறது.

(Disclaimer- டிப்ளமசி குறித்த அறிவு எனக்கு கிடையாது- வால்ட்டர் லாகுவர் எடிட் செய்த Israel Arab Reader A Documentary History ல் இஸ்ரேல்- பாலஸ்தீன் தொடர்பாக 1880 துவங்கி வெளிவந்த  நூற்றுக்கணக்கான ஆவணங்களையும் நான் படிக்கவில்லை. 3000 ஆண்டுகள் அரபியர் வரலாறு குறித்து வந்துள்ள சில புத்தகங்களைக் கூட நான் படிக்கவில்லை. எட்வர்ட் செய்த் அவர்களின் the question of Palestine படிக்க நினைத்தும் செய்யவில்லை.   ராகவனின் நிலமெல்லாம் ரத்தம் என்கிற தொடர்கதை போன்ற ஒன்றையும், சில கட்டுரைகளையும் மட்டும் தான் பார்த்துள்ளேன்)

2-11-2023