Skip to main content

Posts

Showing posts from January, 2022

புபேந்திரநாத் தத்தா புத்தக மதிப்புரை

     தோழர் கே . சுப்பிரமணியன் அவர்களின் புபேந்திரநாத் தத்தா புத்தக மதிப்புரை புபேந்திரநாத் தத்தா குறித்த எளிய புத்தகம் ஒன்றை கோவை வழக்கறிஞர் தோழர் கே . சுப்பிரமணியன் கொணர்ந்துள்ளார் . இதுவரை புபேந்தர் பற்றி தமிழில் புத்தகம் ஏதும் வரவில்லை என்ற உணர்வு மேலோங்கிய உந்துதலில் தோழர் கே . எஸ் தனது இந்த 80 பக்க சிறு நூலை தமிழர்களின் பார்வைக்கு தனது உழைப்பால் கொடுத்துள்ளார் . அவரின் இத்தகைய பணிகள் மென்மேலும் சிறந்து தமிழகம் பயனுற என் வாழ்த்துகள் . தோழர் கே எஸ் political Bio   என்ற வகைப்பட்டு தனது நூலை உருவாக்கியுள்ளார் . புபேந்தர் தத்தா விவேகானந்தரின் சகோதரர் . இந்திய விடுதலை - சமூகம் குறித்த அவரது விழிப்புணர்வு பயணம் - தனது கனவை மெய்ப்பிக்க அவர் ஆற்றிய அமைப்பு பயணங்களை தோழர் கே எஸ் தொட்டுக்காட்டுகிறார் . அவரது உன்னதமான ஆக்கபூர்வ நூல்கள் குறித்தும் சில செய்திகளை கே எஸ் தனது நூலில் தருகிறார் . வங்கப்புரட்சிகரக் குழுக்கள் - அனுசீலன் சமிதி யுகாந்தர் பத்திரிகைகள் , ஜெர்மானிய தொடர்பு , மாஸ்கோ பயணம் அங்கு லென

For the Kind Attention of BSNL Absorbed Pensioners

For the Kind Attention of BSNL Absorbed Pensioners I happen to see a letter addressed to Secretary DOT regarding Pension Revision according to CCS Pension Rules 2021 Rule 66 demanding Pension Revision of BSNL absorbed pre 2017 Retirees from 1-1-2017 as per 7 th CPC fitment. I request all the concerned to have a comprehensive reading of connected rules to get better understanding. I am not discrediting the wisdom of any leader. Speaking truth to the authority is honesty and speaking truth to the near and dear also not dishonesty – it is very much honesty also. As a pensioner my welfare is also bound by other pensioners including those retiring on or after Jan 2017. I may also be benefitted if any enhancement comes to Pre 2017 pensioners. Here the question is not my benefit, but how to get it to all the pensioners on a particular date of issue of any order w.e.f particular date and for those retiring after that effective date to the true spirit of Nakara judgement without excluding

From the pages of History

  தோழர் பி சி ஜோஷி அவர்கள் எழுதிய   For the Final Bid For Power- The Communist Plan Explained   எனும் அறிக்கை ஒன்றை எழுதியிருந்தார் .   80 பக்கங்களுக்கு மேல் செல்லும் ஆவணமது . 1946 ல் இது வெளியிடப்பட்டது . அதில் உபதலைப்பு ஒன்று Commonsense Principles of Patriotism   என்பதாகவுள்ளது . காங்கிரஸ் லீக் கட்சிகளைப் பார்க்கும்போது சி பி அய் நாட்டில் உள்ள மூன்றாவது கட்சி - இளைய கட்சி . மக்களிடம் உண்மையான் hold உள்ள கட்சி .. அவரின் வரிகள் தரப்பட்டுள்ளன .   It is a party that raised its arm against the British rulers from the very day it was born and which has 64 of its members still serving life sentences, having between them suffered nearly 800 long years in Jail.   அடுத்து அவர் சில கேள்விகளை எழுப்புகிறார்   If Indian fights Indian, how does it help towards making British quit? if one slaves fights another, it is the common master who will intervene and gain- it is only British rulers gain After 60 years of political awakening, to put the entire bla

Pay Revision issue in BSNL

                                              Pay Revision issue in BSNL   I happened to see and hear different demands from different organisations both Unions- associations and pensioners. Each organisation is having their own right to demand what their wisdom dictates. I am none to comment about that, but as closely watching the events regarding that issue from 2017-2021 my readings are telling me something that is given below. In 2007 BSNL got wage Revision because of its eligibility as per    affordability PBT clause. In 2017 GOI intensified that clause with 3 years condition and made many PSUs to suffer. Fitment is also linked with not only affordability clause but also expenditure linked with PBT The dominant question is how to bring the loss making PSUs also in the 2017 scales and DA system, as many of them in different pay scales like 1997, 2007. How to make BSNL a specified case to   get exemption for settling the issue, though it falls under the loss making categ